Үйлдвэрийн аялал

Зөвхөн хэдхэн жилийн хөгжиж нь, Өнөөдөр FIXMAN Worldwide дугуй нь бүх онд 40 гаруй борлуулалтын салбар, бодис байдаг.

илүү ихийг мэдэхийн тулд бэлэн үү? Авах өнөөдөр эхэллээ!

Өнөөдөр FIXMAN мэргэжлийн багаж хэрэгсэл дэлхийн атаархал юм брэндийн тогтвортой бүхий дэлхийн компани юм.