FIXMAN CHỦ CÁC SERIES

Giới thiệu chúng tôi.

Năm 1995, Ningbo JJTools Công ty được thành lập do ông Jiang Gang Bảo, với tham vọng xây dựng của riêng Trung Quốc' nổi tiếng thế giới công cụ cầm tay thương hiệu, Anh cấp bằng sáng chế ý tưởng mới của mình và gọi nó là FIXMAN.

Đó là sự khởi đầu của những gì sẽ trở thành nhà lãnh đạo ngành công nghiệp công cụ của Trung Quốc.

Chiến lược này của tăng trưởng thông qua mua lại và đổi mới đã được chứng minh với một lịch sử tuyệt vời của sản phẩm mang tính đột phá. Hôm nay FIXMAN Công cụ chuyên nghiệp là một công ty toàn cầu với một ổn định của các thương hiệu đó là sự ghen tị của thế giới công cụ.

FIXMAN SẢN PHẨM NỔI BẬT

  Điểm đến mới

   • Facebook
   • twitter
   • youtube
   • linkedin